|
 
Ürünlerimiz
Teklif Yönetimi
İş Takibi
Müşteri İlişkileri CRM
İnsan Kaynakları
Satın Alma
Doküman Yönetimi
 
Çözümlerimiz
Eset Antivirüs Çözümleri
Intranet Uygulamaları
 
Harmansoft İnsan Kaynakları Yönetimi
 
Personel Bilgileri Performans Değerlendirme Personel Alım
Özlük Dosya Kayıt Değerlendirme Formu (Ast)
Değerlendirme Formu (Üst)
Değerlendirme Formu (Eşdeğer)
Personel Alım Talep
Personel Alım Onay
İşe Başlama
Şirkete Uyum Eğitim Formu
Deneme Süresi Başlama
Deneme Süresi Sonu
Zimmet
Personel Çıkış Parasal Formlar       -       İzin Formları Sözleşmeler
İş Çıkış
Çıkış Görüşme
Çıkış Amir Görüşü
Zimmet İade
Öneri Formu
Harcirah
Fazla Mesai
Yıllık İzin
Ücretli İzin
Ücretsiz İzin
Sözleşme Kayıt
Sözleşme Şablonları
      

Referanslarımızdan